(BĐT) - Thanh tra Chính phủ (TTCP) mới đây đã chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác lựa chọn nhà thầu tại các đơn vị trực thuộc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH). 
Theo Thanh tra Chính phủ, việc đánh giá HSDT chưa chính xác đã xảy ra ở rất nhiều gói thầu, dự án tại các đơn vị thuộc Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội. Ảnh: LTT

Theo Thanh tra Chính phủ, việc đánh giá HSDT chưa chính xác đã xảy ra ở rất nhiều gói thầu, dự án tại các đơn vị thuộc Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội. Ảnh: LTT

Câu hỏi được đặt ra là liệu có phải do đây là những chủ đầu tư không chuyên nghiệp nên đã để xảy ra những sai phạm có tính hệ thống trong công tác lựa chọn nhà thầu? 

Không lập và phát hành hồ sơ yêu cầu

Tại gói thầu tư vấn lập dự án, gói thầu khảo sát địa chất – Dự án Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng đã để xảy ra hàng loạt sai phạm có tính hệ thống trong công tác lựa chọn nhà thầu: không lập và phát hành hồ sơ yêu cầu; không thực hiện bước đánh giá, xem xét hồ sơ đề xuất và đàm phán về các đề xuất của nhà thầu; không thương thảo, hoàn thiện trước khi ký kết hợp đồng, vi phạm quy định tại Điểm a, c, đ Khoản 1, Điều 41 Nghị định số 58/2008/NĐ-CP. Bên cạnh đó, tại gói thầu khảo sát địa chất công trình của Dự án này và gói thầu lập điều chỉnh dự án đầu tư thuộc Dự án Nhà thí nghiệm, nghiên cứu khoa học đã không lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu trước khi lựa chọn nhà thầu, vi phạm Điều 6 Luật Đấu thầu năm 2005.

TTCP cho biết, thời gian tổ chức đấu thầu một số gói thầu của 2 dự án (Dự án Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng và Dự án Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long) còn chậm so với kế hoạch đấu thầu.

Ngoài ra, tại gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị Dự án Trung tâm Giới thiệu việc làm khu vực miền Trung còn có sai sót là lập hồ sơ mời thầu không đúng theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, vi phạm Khoản 2, Điều 23 Nghị định 85/2009/NĐ-CP.

Tại Dự án Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng còn có sai sót là không thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu trước khi phê duyệt, vi phạm Khoản 3, Điều 23 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP. Còn tại gói thầu xây lắp khối nhà 9 tầng, khối nhà 4 tầng và hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án Trung tâm Giới thiệu việc làm khu vực miền Trung đã xảy ra việc sửa đổi hồ sơ mời thầu không đúng với Mục I, Chương III Quyết định số 731/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp. 

Đánh giá hồ sơ dự thầu chưa chính xác

Theo TTCP, việc đánh giá HSDT chưa chính xác đã xảy ra ở rất nhiều gói thầu, dự án khác nhau: Dự án Trung tâm Giới thiệu việc làm khu vực miền Trung; Trung tâm Điều dưỡng người có công khu vực miền Trung; các gói thầu: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc Dự án Nhà thí nghiệm, nghiên cứu khoa học; gói thầu Thiết bị trình chiếu âm thanh và gói thầu Thiết bị đồ gỗ thuộc Dự án Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long.

Và tại cả 3 dự án: Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, Trung tâm Điều dưỡng người có công Bắc Giang, Nhà làm việc liên cơ thì công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi có tỷ lệ giảm giá trúng thầu còn thấp so với giá gói thầu, chưa mang lại hiệu quả cao trong đấu thầu.

TTCP chỉ ra rằng, tại Dự án Nhà làm việc liên cơ, Ban Quản lý dự án của chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án không có năng lực thẩm tra dự toán công trình nhưng vẫn thực hiện thẩm tra dự toán các gói thầu; tại Dự án Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, Ban Quản lý dự án không có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu nhưng vẫn tham gia Tổ chuyên gia xét thầu là vi phạm Khoản 2 Điều 9 Luật Đấu thầu và Điểm a, Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP.

Tại Dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công Bắc Giang, nhà thầu tư vấn quản lý dự án được chủ đầu tư lựa chọn còn chưa tham mưu cho chủ đầu tư cùng các nhà thầu xây dựng hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ xây dựng theo đúng quy trình đối với các khối lượng công việc phát sinh, điều chỉnh, bổ sung.

TTCP cũng cho biết, tại hạng mục nhà ký túc xá Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, nhà thầu thi công không bố trí nhân lực chủ chốt đúng theo hồ sơ dự thầu. Còn tại 2 dự án: Trung tâm Điều dưỡng người có công Bắc Giang, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng lại có chuyện không yêu cầu nhà thầu thực hiện nghĩa vụ “bảo đảm thực hiện hợp đồng” trong thời gian gia hạn hợp đồng.

Qua thanh tra, TTCP đã kiến nghị 7 đơn vị trực thuộc Bộ LĐTB&XH tổ chức rà soát hồ sơ quản lý chất lượng đối với từng gói thầu, công trình thuộc dự án, căn cứ kết quả thanh tra, xác định lại giá trị gói thầu, công trình trước khi lập hồ sơ thanh toán và đề nghị quyết toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.