Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND) vừa thông qua một số nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 28/4 tại văn phòng công ty, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
Nhiệt điện Hải Phòng muốn chia cổ tức 16%

Công ty đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu sản lượng tăng nhẹ lên 8,15 tỷ kWh, tổng doanh thu giảm 1% xuống 11.255 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá) là hơn 943 tỷ đồng, giảm 24% so với kết quả năm trước.

Về kế hoạch đầu tư, công ty tiếp tục chỉ tiêu xây dựng cơ bản cho dự án nhà máy điện Hải Phòng 2 và dự án đảm bảo an toàn thông tin với giá trị giải ngân gần 8 tỷ đồng.

Nhiệt điện Hải Phòng muốn chia cổ tức 16% ảnh 1

Năm 2019 là kỷ lục trong kinh doanh của Nhiệt điện Hải Phòng khi doanh thu tăng 19% đạt hơn 11.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.173 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ. Trong quý I/2020, công ty nhiệt điện tiếp tục ghi nhận lợi nhuận sau thuế cao gấp đôi cùng kỳ đạt 200 tỷ đồng nhờ sản lượng điện thực phát tăng cao và giảm chi phí nợ vay.

Về phương án phân phối lợi nhuận, Nhiệt điện Hải Phòng trình phương án chia cổ tức tỷ lệ 16%, tương ứng với giá trị chia 800 tỷ đồng. Trước đó công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 với tỷ lệ 5% bằng tiền, tương đương 250 tỷ đồng.

Cổ phiếu HND hiện có giá quanh 17.000 đồng/cp, tăng 65% trong 1 năm gần nhất, giá trị vốn hóa thị trường 8.500 tỷ đồng.

Theo NDH