(BĐT) - Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2019 với kết quả doanh thu đạt 3.312 tỷ đồng, tăng trưởng 28% so với cùng kỳ 2018. Nhờ tiết giảm được chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp, lãi ròng quý II/2019 của Nhiệt điện Hải Phòng đạt 415 tỷ đồng, tăng 131% so với cùng kỳ 2018. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty báo lãi 514,6 tỷ đồng, tăng trưởng 57%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công ty cho biết, nguyên nhân doanh thu quý II tăng mạnh là do sản lượng điện thực phát tăng. Bên cạnh đó, quý II năm nay Công ty ghi nhận doanh thu chênh lệch tỷ giá năm 2016 đã được thanh toán là 153 tỷ đồng và doanh thu từ phí cấp quyền khai thác tài nguyên các năm 2017, 2018 là 11,8 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả đến cuối quý II/2019 của Nhiệt điện Hải Phòng là 7.542 tỷ đồng, giảm 535 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 1.881 tỷ đồng và nợ dài hạn là 4.486 tỷ đồng.