(BĐT) - Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2022 với doanh thu đạt 2.663 tỷ đồng, tăng trưởng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công ty cho biết dù sản lượng điện thương phẩm thấp hơn 330 triệu kWh so với cùng kỳ 2021 nhưng do giá than tăng cao dẫn đến giá bán cao hơn. Sản lượng điện thấp hơn cùng với việc giãn khấu hao một số tài sản cũng giúp giá vốn trong quý II/2022 của Nhiệt điện Hải Phòng giảm. Kết quả, lợi nhuận trước thuế trong quý của Nhiệt điện Hải Phòng tăng 49,1%, đạt gần 294,5 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Nhiệt điện Hải Phòng ghi nhận 5.203 tỷ đồng doanh thu và 566,1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 12,7% và 203% so với cùng kỳ năm 2021. Tính đến cuối quý II/2022, tổng tài sản của Công ty đạt 9.723 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm 31%, tương ứng 3.014 tỷ đồng.