(BĐT) - Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa vừa thông qua Nghị quyết kế hoạch kinh doanh quý IV/2020 và năm 2021.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Công ty dự kiến tổng sản lượng điện thương phẩm trong quý cuối cùng của năm nay đạt 198,4 triệu kWh, tương ứng với doanh thu đạt 377,7 tỷ đồng và 31,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Nếu hoàn thành đúng kế hoạch, Nhiệt điện Bà Rịa sẽ đạt 102 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cả năm 2020. Trong năm 2019, Công ty ghi nhận lãi ròng đạt 182,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT Nhiệt điện Bà Rịa cũng thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Theo đó, Công ty dự kiến sản lượng điện sản xuất ở mức 892 triệu kWh, tương ứng với mức doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 1.588 tỷ đồng và 105,9 tỷ đồng.