Trong năm vừa qua, người lao động tại SCIC nhận thu nhập bình quân 36,7 triệu đồng/người/tháng, cao hơn 5,6 triệu đồng so với kế hoạch đặt ra. Trong khi thu nhập bình quân của các “sếp” tại đây lên tới 65,6 triệu đồng, vượt hơn gấp đôi so với kế hoạch.
SCIC là tổng công ty Nhà nước được xếp hạng đặc biệt

SCIC là tổng công ty Nhà nước được xếp hạng đặc biệt

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa công bố báo cáo chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017.

Là đơn vị được xếp hạng công ty “đặc biệt”, SCIC chi trả lương bình quân cho 234 lao động làm việc tại đây ở mức 32,8 triệu đồng/người/tháng. Mức này cao hơn hẳn so với kế hoạch đặt ra trước đó là 25,7 triệu đồng/người/tháng. Điều này dẫn đến, quỹ lương của SCIC thực hiện trong năm 2017 lên tới xấp xỉ 92 tỷ đồng, vượt kế hoạch 23%, tương ứng vượt 17,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, SCIC còn dành ra hơn 11 tỷ đồng cho quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động (con số này thấp hơn 4,5 tỷ đồng so với kế hoạch).

Kết quả, trong năm vừa qua, người lao động tại SCIC nhận thu nhập bình quân 36,7 triệu đồng/người/tháng, cao hơn 5,6 triệu đồng so với kế hoạch đặt ra. Mức thu nhập này của người lao động dự kiến sẽ được SCIC duy trì trong năm 2018 này.

Trong khi đó, với gần 10 người quản lý, SCIC chi trả mức lương cơ bản bình quân là 29,7 triệu đồng/người/tháng. Trong khi quỹ tiền lương, thù lao thực hiện vượt 73,5% so kế hoạch, lên con số 5 tỷ đồng, quỹ tiền thưởng thực hiện cũng gấp gần 4 lần kế hoạch đặt ra, lên hơn 2,2 tỷ đồng.

Như vậy, mức tiền lương và thù lao bình quân của người quản lý SCIC trong năm qua tăng gần gấp đôi so với kế hoạch, lên 45,2 triệu đồng/người/tháng.

Tổng cộng, mức thu nhập bình quân của các “sếp” trong năm vừa qua tại SCIC đạt 65,6 triệu đồng/người/tháng, cao hơn gấp đôi so với kế hoạch là 31,3 triệu đồng/người/tháng.

SCIC khẳng định, quỹ tiền lương, tiền thưởng chi trả cho người lao động và thù lao cho người quản lý tại tổng công ty này được xác định theo đúng quy định của Nhà nước tại Thông tư số 26 và Thông tư số 27 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Việc chi trả lương, thưởng được thực hiện theo nguyên tắc gắn với vị trí công việc và kết quả thực hiện công việc; khuyến khích người lao động có trình độ chuyên môn, quản lý giỏi đóng góp nhiều vào kết quả kinh doanh của SCIC. Tuy nhiên, mức lương thấp nhất chi trả cho người lao động tại SCIC không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Trong khi đó, đối với người quản lý, lương, thưởng và thù lao sẽ được chi trả thông qua đánh giá xếp lại. Hàng tháng, người quản lý được tạm ứng bằng 80% tiền lương, thù lao tạm tính cho tháng đó, 20% còn lại được quyết toán và chi trả trước 31/3 năm sau liền kề.

Tiền thưởng được xác định theo năm và được tạm ứng 90% để chi trả và cuối năm gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh và các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Phần 10% còn lại được chi trả sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

SCIC cho biết, thời điểm hiện tại, quỹ tiền lương thực hiện 2017 của SCIC vẫn chưa được phê duyệt. Bên cạnh đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vẫn đang xem xét ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế tiền lương đặc thù của SCIC nêu tại Nghị định 147 năm 2017 của Chính phủ, nên SCIC tạm tính tiền lương kế hoạch năm 2018 bằng ước thực hiện 2017.

Theo SCIC, cơ chế tiền lương hiện hành không phù hợp với đặc thù hoạt động của SCIC. Do đó, tổng công ty này đề nghị cơ quan thẩm quyền sớm ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế tiền lương đặc thù nêu tại Nghị định 147 năm 2017 của Chính phủ để có cơ sở cho SCIC xác định quỹ tiền lương kế hoạch cho năm nay.

Theo Dân trí