Nhận 93,8 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận Công ty Nước Thủ Dầu Một cao đột biến

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo báo cáo tài chính vừa công bố, quý I/2023, Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ghi nhận 101 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận sau thuế đạt 128 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với quý I/2022. Sự gia tăng đột biến lợi nhuận đến từ khoản thu nhập tài chính hơn 94 tỷ đồng. Trong đó, Công ty ghi nhận 93,8 tỷ đồng cổ tức năm 2022 từ Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Năm 2023, ĐHĐCĐ Công ty CP Nước Thủ Dầu Một đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần 527 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 298 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và 35% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, sau quý đầu tiên, Công ty đã thực hiện được 19% chỉ tiêu doanh thu và 43% mục tiêu lợi nhuận năm.

Về tình hình tài chính, tại thời điểm cuối quý I/2023, tổng tài sản của Nước Thủ Dầu Một đạt 2.723 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền và tiền gửi ngắn hạn ở mức 188 tỷ đồng, gấp 8,6 lần con số đầu năm.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư