(BĐT) - Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa vừa mở Gói thầu NT-1.12 thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án TP. Nha Trang với tổng mức đầu tư 1.607,5 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu có giá 20,724 tỷ đồng, thu hút 6 nhà thầu tham dự gồm: Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng (giá dự thầu 19,069 tỷ đồng); Công ty TNHH SWATER KANKYO (15,862 tỷ đồng); Công ty CP Bơm Châu Âu (18,658 tỷ đồng); Liên danh Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật năng lượng - Công ty CP Thiết bị điện MBT - Công ty CP Nam Khánh (20,108 tỷ đồng); Công ty CP PISA (19,109 tỷ đồng); Liên danh Công ty TNHH Cơ điện HAWACO - Công ty CP Kỹ thuật công nghiệp thương mại D.T.H (17,58 tỷ đồng).