Nhà thầu cần biết (8-4-2015)

Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 315 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 160 gói thầu xây lắp, 116 gói thầu mua sắm hàng hóa, 39 gói thầu tư vấn.

Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 315 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 160 gói thầu xây lắp, 116 gói thầu mua sắm hàng hóa, 39 gói thầu tư vấn. 

 

Trong số 160 gói thầu xây lắp, có:

* 68 gói thầu xây dựng dân dụng;

* 16 gói thầu xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật;

* 04 gói thầu xây dựng các công trình văn hóa, thể thao, lịch sử;

* 42 gói thầu xây dựng công trình giao thông;

* 08 gói thầu xây dựng cầu, cống, đê, kè, công trình thủy lợi;

* 10 gói thầu phát triển điện lưới, công trình thủy điện;

* 04 gói thầu xây dựng công nghiệp;

* 08 gói thầu cấp thoát nước, xử lý nước thải.

 

Trong số 116 gói thầu mua sắm hàng hóa, có:

* 05 gói thầu ô tô, mô tô, xe máy;

* 01 gói thầu sách báo, tạp chí, văn phòng phẩm;

* 12 gói thầu máy tính, linh kiện máy tính, phần mềm;

* 06 gói thầu máy văn phòng, linh kiện điện tử, viễn thông;

* 21 gói thầu máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện;

* 01 gói thầu máy xây dựng, máy khai khoáng;

* 05 gói thầu thuốc, vật tư tiêu hao, thiết bị y tế;

* 11 gói thầu vật liệu xây dựng, vật tư phục vụ sản xuất;

* 02 gói thầu phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất;

* 03 gói thầu thiết bị nội thất, văn phòng;

* 07 gói thầu thiết bị giáo dục;

* 01 gói thầu thiết bị truyền hình;

* 01 gói thầu thiết bị khoa học công nghệ;

* 02 gói thầu dịch vụ thanh toán, tín dụng, bảo hiểm;

* 02 gói thầu dịch vụ thông tin và truyền thông;

* 02 gói thầu thang máy, điều hòa không khí;

* 01 gói thầu in ấn tài liệu, truyền thông;

* 33 gói thầu mua sắm hàng hóa khác.

 

Trong đấu thầu rộng rãi quốc tế, có 03 gói thầu đăng tải thông báo mời thầu trên Báo Đấu thầu số ra ngày 08/4/2015.

 

Ban biên tập

 

 

ngocthanh