Nhà thầu cần biết (4-5-2015)

Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 214 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…
Nhà thầu cần biết (4-5-2015)

Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 214 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 104 gói thầu xây lắp, 97 gói thầu mua sắm hàng hóa, 13 gói thầu tư vấn. 

 

Trong số 104 gói thầu xây lắp, có:

* 38 gói thầu xây dựng dân dụng;

* 12 gói thầu xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật;

* 02 gói thầu xây dựng các công trình văn hóa, thể thao, lịch sử;

* 33 gói thầu xây dựng công trình giao thông;

* 05 gói thầu xây dựng cầu, cống, đê, kè, các công trình thủy lợi;

* 01 gói thầu xây dựng hạ tầng bưu chính viễn thông;

* 08 gói thầu xây dựng công nghiệp;

* 05 gói thầu cấp thoát nước, xử lý nước thải.

 

Trong số 97 gói thầu mua sắm hàng hóa, có:

* 04 gói thầu ô tô, mô tô, xe máy;

* 04 gói thầu máy tính, linh kiện máy tính, phần mềm;

* 07 gói thầu máy văn phòng, linh kiện điện tử, viễn thông;

* 12 gói thầu máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện;

* 03 gói thầu máy xây dựng, máy khai khoáng;

* 10 gói thầu thuốc, vật tư tiêu hao, thiết bị y tế;

* 06 gói thầu vật liệu xây dựng, vật tư phục vụ sản xuất;

* 03 gói thầu phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất;

* 04 gói thầu thiết bị nội thất, văn phòng;

* 01 gói thầu thiết bị truyền hình;

* 05 gói thầu thiết bị giáo dục;

* 05 gói thầu thang máy, điều hòa không khí;

* 02 gói thầu in ấn tài liệu, truyền thông;

* 31 gói thầu mua sắm hàng hóa khác.

 

Trong đấu thầu rộng rãi quốc tế, có 02 gói thầu đăng tải thông báo mời thầu, 01 gói thầu thông báo mời mời nộp hồ sơ quan tâm trên Báo Đấu thầu số ra ngày 04/5/2015.

 Ban biên tập

ngocthanh