Nhà thầu cần biết (3-8-2015)

Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 208 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 86 gói thầu
Nhà thầu cần biết (3-8-2015)

Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 208 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 86 gói thầu xây lắp, 105 gói thầu mua sắm hàng hóa, 17 gói thầu tư vấn. 

 

Trong số 86 gói thầu xây lắp, có:

* 41 gói thầu xây dựng dân dụng;

* 11 gói thầu xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật;

* 21 gói thầu xây dựng công trình giao thông;

* 05 gói thầu xây dựng công cầu, cống, đê, kè, công trình thủy lợi;

* 02 gói thầu xây dựng công nghiệp;

* 01 gói thầu phát triển điện lưới, công trình thủy điện;

* 05 gói thầu cấp thoát nước, xử lý nước thải.

 

Trong số  gói thầu mua sắm hàng hóa, có:

* 08 gói thầu ô tô, mô tô, xe máy;

* 01 gói thầu sách báo, tạp chí, văn phòng phẩm;

* 04 gói thầu máy tính, linh kiện máy tính, phần mềm;

* 03 gói thầu máy văn phòng, linh kiện điện tử, viễn thông;

* 11 gói thầu máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện;

* 10 gói thầu thuốc, vật tư tiêu hao, thiết bị y tế;

* 10 gói thầu vật liệu xây dựng, vật tư phục vụ sản xuất;

* 03 gói thầu thiết bị nội thất, văn phòng;

* 10 gói thầu thiết bị giáo dục;

* 01 gói thầu thiết bị truyền hình;

* 01 gói thầu dịch vụ thanh toán, tín dụng, bảo hiểm;

* 02 gói thầu thang máy, điều hòa không khí;

* 41 gói thầu mua sắm hàng hóa khác.

 

Trong đấu thầu rộng rãi quốc tế, có 03 gói thầu đăng tải thông báo mời thầu trên Báo Đấu thầu số ra ngày 03/8/2015.

Ban biên tập

ngocthanh