Nhà thầu cần biết (31-8-2015)

Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 217 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 92 gói thầu
Nhà thầu cần biết (31-8-2015)

Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 217 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 92 gói thầu xây lắp, 107 gói thầu mua sắm hàng hóa, 18 gói thầu tư vấn. 

 

Trong số 92 gói thầu xây lắp, có:

* 32 gói thầu xây dựng dân dụng;

* 22 gói thầu xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật;

* 26 gói thầu xây dựng công trình giao thông;

* 10 gói thầu xây dựng công cầu, cống, đê, kè, công trình thủy lợi;

* 02 gói thầu cấp thoát nước, xử lý nước thải.

 

Trong số 107 gói thầu mua sắm hàng hóa, có:

* 07 gói thầu ô tô, mô tô, xe máy;

* 01 gói thầu sách báo, tạp chí, văn phòng phẩm;

* 04 gói thầu máy tính, linh kiện máy tính, phần mềm;

* 03 gói thầu máy văn phòng, linh kiện điện tử, viễn thông;

* 13 gói thầu máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện;

* 08 gói thầu thuốc, vật tư tiêu hao, thiết bị y tế;

* 04 gói thầu vật liệu xây dựng, vật tư phục vụ sản xuất;

* 04 gói thầu thiết bị nội thất, văn phòng;

* 03 gói thầu thiết bị giáo dục;

* 01 gói thầu dịch vụ thông tin và truyền thông;

* 02 gói thầu thiết bị truyền hình;

* 04 gói thầu in ấn tài liệu, truyền thông;

* 53 gói thầu mua sắm hàng hóa khác.

 

Trong đấu thầu rộng rãi quốc tế, có 03 gói thầu đăng tải thông báo mời thầu trên Báo Đấu thầu số ra ngày 31/8/2015.

Ban biên tập

ngocthanh