Nhà thầu cần biết (28-10-2015)

Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 312 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 136 gói thầu xây lắp,
Nhà thầu cần biết (28-10-2015)

Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 312 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 136 gói thầu xây lắp, 157 gói thầu mua sắm hàng hóa, 19 gói thầu tư vấn. 

 

Trong số 136 gói thầu xây lắp, có:

* 14 gói thầu phát triển điện lưới, công trình thủy điện;

* 01 gói thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BT;

* 16 gói thầu xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật;

* 05 gói thầu xây dựng công nghiệp;

* 34 gói thầu xây dựng công trình giao thông, thủy lợi;

* 21 gói thầu xây dựng cầu, cống, đê, kè, các công trình thủy lợi;

* 39 gói thầu xây dựng dân dụng;

* 06 gói thầu xây lắp hệ thống cấp, thoát nước, xử lý nước thải;

 

Trong số 157 gói thầu mua sắm hàng hóa, có:

* 01 gói thầu dây chuyền sản xuất;

* 03 gói thầu dịch vụ;

* 04 gói thầu in ấn tài liệu, truyền thông;

* 06 gói thầu máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện;

* 09 gói thầu máy vi tính, linh kiện máy tính, phần mềm;

* 03 gói thầu máy văn phòng, linh kiện điện tử viễn thông;

* 03 gói thầu phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất;

* 01 gói thầu thiết bị giáo dục;

* 08 gói thầu thiết bị nội thất, văn phòng;

* 33 gói thầu thuốc, vật tư tiêu hao, thiết bị y tế;

* 12 gói thầu vật liệu xây dựng, vật tư phục vụ sản xuất;

* 07 gói thầu ô tô, mô tô, xe máy;

* 01 gói thầu điện ảnh, sản xuất chương trình;

* 66 gói thầu mua sắm hàng hóa khác.

 

Trong đấu thầu rộng rãi quốc tế, có 04 gói thầu đăng tải thông báo mời thầu và 02 gói thầu đăng tải thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm trên Báo Đấu thầu số ra ngày 28/10/2015.

Ban biên tập

ngocthanh