Nhà thầu cần biết (23-10-2015)

Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 262 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 101 gói thầu
Nhà thầu cần biết (23-10-2015)

Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 262 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 101 gói thầu xây lắp, 138 gói thầu mua sắm hàng hóa, 23 gói thầu tư vấn. 

 

Trong số 101 gói thầu xây lắp, có:

* 29 gói thầu xây dựng dân dụng;

* 30 gói thầu xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật;

* 02 gói thầu xây dựng công trình văn hóa, thể thao và lịch sử;

* 18 gói thầu xây dựng công trình giao thông;

* 08 gói thầu xây dựng công cầu, cống, đê, kè, công trình thủy lợi;

* 03 gói thầu phát triển điện lưới, công trình thủy điện;

* 01 gói thầu xây dựng hạ tầng bưu chính viễn thông;

* 04 gói thầu xây dựng công nghiệp;

* 06 gói thầu cấp thoát nước, xử lý nước thải.

 

Trong số 138 gói thầu mua sắm hàng hóa, có:

* 09 gói thầu ô tô, mô tô, xe máy;

* 02 gói thầu dây chuyền sản xuất;

* 06 gói thầu máy tính, linh kiện máy tính, phần mềm;

* 06 gói thầu máy văn phòng, linh kiện điện tử, viễn thông;

* 24 gói thầu máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện;

* 06 gói thầu máy xây dựng, máy khai khoáng;

* 11 gói thầu thuốc, vật tư tiêu hao, thiết bị y tế;

* 05 gói thầu vật liệu xây dựng, vật tư phục vụ sản xuất;

* 05 gói thầu thiết bị nội thất, văn phòng;

* 01 gói thầu thiết bị giáo dục;

* 05 gói thầu dịch vụ thanh toán, tín dụng, bảo hiểm;

* 01 gói thầu dịch vụ thông tin và truyền thông;

* 05 gói thầu thang máy, điều hòa không khí;

* 01 gói thầu thiết bị truyền hình;

* 04 gói thầu in ấn tài liệu, truyền thông;

* 47 gói thầu mua sắm hàng hóa khác.

Ban biên tập

ngocthanh