Nhà thầu cần biết (21-10-2015)

Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 233 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 104 gói thầu
Nhà thầu cần biết (21-10-2015)

Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 233 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 104 gói thầu xây lắp, 105 gói thầu mua sắm hàng hóa, 24 gói thầu tư vấn. 

 

Trong số 104 gói thầu xây lắp, có:

* 10 gói thầu phát triển điện lưới, các công trình thủy điện;

* 14 gói thầu xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật;

* 01 gói thầu xây dựng các công trình văn hóa, thể thao, lịch sử;

* 09 gói thầu xây dựng công nghiệp;

* 21 gói thầu xây dựng công trình giao thông, thủy lợi;

* 05 gói thầu xây dựng cầu, cống, đê, kè, các công trình thủy lợi; 

* 40 gói thầu xây dựng dân dụng;

* 04 gói thầu xây lắp hệ thống cấp, thoát nước, xử lý nước thải

 

Trong số 105 gói thầu mua sắm hàng hóa, có:

* 01 gói thầu dịch vụ;

* 02 gói thầu hệ thống điện, nước, thang máy, điều hòa không khí;

* 18 gói thầu máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện;

* 05 gói thầu máy tính, linh kiện máy tính, phần mềm;

* 01 gói thầu máy văn phòng, linh kiện điện tửu viễn thông;

* 02 gói thầu máy xây dựng, máy khai khoáng;

* 02 gói thầu sách báo, tạp chí, văn phòng phẩm;

* 04 gói thầu thiết bị giáo dục;

* 05 gói thầu thiết bị nội thất, văn phòng;

* 18 gói thầu thuốc, vật tư tiêu hao, thiết bị y tế;

* 09 gói thầu vật liệu xây dựng, vật tư phục vụ sản xuất;

* 04 gói thầu ô tô, mô tô, xe máy;

* 34 gói thầu mua sắm hàng hóa khác.

 

Trong đấu thầu rộng rãi quốc tế, có 01 gói thầu đăng tải thông báo mời thầu, 01 gói thầu đăng tải thông báo mời chào hàng trên Báo Đấu thầu số ra ngày 21/10/2015

Ban biên tập

ngocthanh