(BĐT) - Ngày 14/6 tới, Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC) sẽ tổ chức đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với khối lượng 6,8 triệu cổ phần, giá khởi điểm là 10.050 đồng/cổ phần. 
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Đây là nhà thầu có 60 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng, thực hiện các dự án quy mô lớn; dự án trọng điểm quốc gia. 

VNCC bán đấu giá cổ phần nhằm chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Dự kiến, sau cổ phần hóa, vốn điều lệ của VNCC sẽ là 357,7 tỷ đồng, trong đó Nhà nước (đại diện chủ sở hữu là Bộ Xây dựng) chiếm 51%, nhà đầu tư chiến lược sở hữu 25%, nhà đầu tư khác sở hữu 19,03% và người lao động sở hữu 4,97%.

Doanh thu của VNCC liên tục tăng trưởng từ 148,8 tỷ đồng năm 2012 lên 157,7 tỷ đồng năm 2013, năm 2014  đạt 173,8 tỷ đồng và đến ngày 31/12/2015 đạt 231,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng tương ứng các năm là 23,8 tỷ đồng;  26,3 tỷ đồng; 27,2 tỷ đồng;  28,9 tỷ đồng. VNCC hiện đang quản lý 2.500 m2 đất tại 243 Đê La Thành, Hà Nội, trong đó 1.627 m2 làm trụ sở (thời gian thuê đất là 50 năm kể từ ngày 26/4/2005) và 873 m2 nằm ngoài chỉ giới xây dựng.