(BĐT) - Ban Quản lý thực hiện các dự án đầu tư đặc biệt quan trọng và các dự án theo hình thức đầu tư mới (tỉnh Kon Tum) vừa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Xây lắp công trình (cả thiết bị) thuộc Dự án Đường và cầu từ Tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Theo đó, Công ty CP Trường Long đã trúng gói thầu nêu trên với giá trúng thầu là 179,069 tỷ đồng (giá gói thầu là 179,117 tỷ đồng).

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Gói thầu sử dụng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Nhà thầu sẽ thực hiện Gói thầu trong 1095 ngày.

Trong quá khứ, với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh, Công ty CP Trường Long đã từng trúng một số gói thầu có giá trị do một số ban quản lý dự án trên địa bàn tỉnh Kon Tum làm bên mời thầu.