Giá trị thoái vốn trong 4 tháng đầu năm đã lên tới 12.190 tỷ đồng...
Trong tháng 4/2017, các đơn vị đã thoái được 29 tỷ đồng vốn doanh nghiệp nhà nước, thu về 63 tỷ đồng.

Trong tháng 4/2017, các đơn vị đã thoái được 29 tỷ đồng vốn doanh nghiệp nhà nước, thu về 63 tỷ đồng.

Báo cáo của Bộ Tài chính về công tác cổ phần hóa cho biết, trong tháng 4/2017, đã có 2 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, bao gồm Công ty TNHH MTV dệt may 7 thuộc Công ty TNHH MTV Đông Hải/QK7 và Công ty TNHH Dịch vụ Truyền hình Viễn thông Việt Nam thuộc Đài Truyền hình Việt Nam.

Trong 4 tháng đầu năm 2017, đã có 9 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị thực tế là 2.468 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 564 tỷ đồng; vốn điều lệ của 9 doanh nghiệp là 878,5 tỷ đồng.

Về thoái vốn, trong tháng 4/2017, các đơn vị đã thoái được 29 tỷ đồng, thu về 63 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2017, các đơn vị đã thoái được 3.101 tỷ đồng, trong đó SCIC đã bán vốn tại 16 doanh nghiệp với giá trị là 1.353 tỷ đồng, thu về 12.190 tỷ đồng.

Trước đó, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) cũng công bố danh sách bán vốn tại 100 doanh nghiệp trong năm 2017.

Theo Vneconomy