Bộ Giao thông ra "tối hậu thư" trong 10 ngày nữa sẽ hủy hợp đồng nếu nhà đầu tư không đóng đủ vốn chủ sở hữu.
Thu phí trên quốc lộ 6 để hoàn vốn dự án cải tạo quốc lộ 6 và đầu tư tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình.

Thu phí trên quốc lộ 6 để hoàn vốn dự án cải tạo quốc lộ 6 và đầu tư tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình.

Tại cuộc họp kiểm điểm tình hình dự án BOT Hòa Lạc - Hòa Bình ngày 31/1, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, các nhà đầu tư đã vi phạm nghiêm trọng hợp đồng đã ký với Bộ. Dự án được gia hạn lần 3 để nhà đầu tư thu xếp vốn triển khai, hoàn chỉnh công trình, nhưng họ chưa có giải pháp hiệu quả.

“Nếu tiếp tục không có giải pháp khắc phục, Bộ Giao thông sẽ hủy hợp đồng với nhà đầu tư và mọi hậu quả do hợp đồng bị hủy sẽ căn cứ vào hợp đồng để xem xét trách nhiệm các bên liên quan”, Bộ trưởng Thể nói.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu tối đa 10 ngày các nhà đầu tư cần nộp đủ vốn chủ sở hữu. Nếu tình hình huy động vốn không đảm bảo, Ban Quản lý dự án 2 phải báo cáo Bộ giải pháp để xử lý.

Ông Thể cũng khẳng định, đường Hòa Lạc - Hòa Bình không hoàn thành vào 31/8 thì các Vụ Đối tác công tư và Ban quản lý dự án 2 phải làm đề xuất hủy hợp đồng BOT, không cho nhà đầu tư thu phí trên quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình. 

Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức BOT gồm hai hợp phần xây mới tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình dài 25 km và cải tạo quốc lộ 6 Xuân Mai - Hòa Bình dài 30 km. Tổng mức đầu tư dự án hơn 2.980 tỷ đồng.

Hợp phần cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình đã hoàn thành từ tháng 4/2015 nhưng đường mới Hòa Lạc - Hòa Bình đã chậm tiến độ hơn một năm. Theo ông Lưu Việt Khoa, Phó giám đốc Ban quản lý dự án 2, nguyên nhân là nhà đầu tư không có tiền để triển khai khi ngân hàng hỗ trợ tín dụng dừng giải ngân trong thời gian dài.

Ông Khoa cho biết, ngoài Tổng công ty 36 đã đóng đủ vốn góp là 149 tỷ đồng, hai doanh nghiệp còn lại là công ty Trường Lộc và Hanco thiếu 89 tỷ đồng vốn chủ sở hữu.

Theo Vnexpress