(BĐT) - Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD), số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới trong tháng 6 tiếp tục lập kỷ lục với 140.054 tài khoản, tăng 23,3% so với tháng 5.

Đây là tháng thứ 4 liên tiếp cá nhân mở mới trên 100.000 tài khoản. Lũy kế 6 tháng đầu năm, nhà đầu tư cá nhân mở mới 619.911 tài khoản chứng khoán, vượt 58% so với cả năm 2020.

Lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng tăng so với tháng trước, đạt 139 tài khoản (tháng 5 là 131 tài khoản). Như vậy, tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước tới cuối tháng 6 đạt hơn gần 3,36 triệu tài khoản.

Trong khi đó, cá nhân nước ngoài mở mới 280 tài khoản giao dịch chứng khoán trong tháng 6, giảm 33,8% so với tháng trước. Đồng thời, tổ chức nước ngoài đóng tài khoản nhiều hơn mở mới. Lượng mở mới tài khoản chứng khoán của đối tượng này giảm từ 4.015 tài khoản xuống còn 4.012 tài khoản.