Quảng Bình ban hành quy định sử dụng tiền đấu giá quyền sử dụng đất

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành quy định về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền đấu giá quyền sử dụng đất. Theo đó, UBND Tỉnh yêu cầu mọi khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn được nộp vào tài khoản tạm thu ngân sách của cơ quan tài chính để quản lý, theo dõi theo quy định.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Sở Tài chính quản lý đối với nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất đối với những dự án do UBND tỉnh Quảng Bình giao cho tổ chức phát triển quỹ đất, các sở, ngành đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và tổ chức đấu giá; nhà đất chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước, quỹ đất tại khu đô thị mới, khu nhà ở do UBND Tỉnh quản lý.

Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã quản lý nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án do UBND huyện, thành phố, thị xã đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và tổ chức đấu giá...

Về sử dụng nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn trả kinh phí ngân sách, Quỹ Phát triển đất đã ứng để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và một số khoản chi phí liên quan khác đối với khu đất đấu giá. 

Hải Bình