Khoảng 1.000 người nước ngoài đã giữ chỗ mua nhà

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), năm 2015 lượng kiều hối chuyển về TP.HCM đạt 5,5 tỉ USD, gần bằng 39% lượng kiều hối cả nước. Trong đó, tỉ lệ kiều hối đầu tư vào lĩnh vực BĐS chiếm gần 22%.