GPBank đấu giá thửa đất 6B Ngô Thời Nhiệm tại TP.HCM với giá 50 tỷ đồng

(BĐT) - Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank) - Chi nhánh TP.HCM đang lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại số 6B Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP.HCM. Tài sản trên thuộc sở hữu của ông Triệu Quốc Thọ.

GPBank - Chi nhánh TP.HCM cho biết, sẽ thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ nêu trên với giá khởi điểm 50 tỷ đồng. Trong trường hợp bán đấu giá không thành, sẽ tiếp tục bán đấu giá. GPBank - Chi nhánh TP.HCM được thỏa thuận với khách hàng và các bên liên quan về việc giảm giá nhưng không quá 10% so với mức giá liền kề trước đó và giá bán cuối cùng không thấp hơn số tiền là 38,741 tỷ đồng (chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí khác theo quy định).

Để thực hiện bán đấu giá tài sản nêu trên, tổ chức bán đấu giá tài sản phải đáp ứng tiêu chí: cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá, có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả…

Thu Giang