Đồng Nai thu hồi gần 180.000 m2 đất của IDICO để đấu giá

(BĐT) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định thu hồi 178.168 m2 đất của Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và Khu công nghiệp IDICO để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Diện tích đất thu hồi này nằm trên địa bàn 2 xã Bàu Hàm 2 và Hưng Lộc thuộc huyện Thống Nhất.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Nai quản lý, xây dựng phương án và tổ chức đấu giá quyền sử dụng phần diện tích đất thu hồi; Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thanh lý hợp đồng thuê đất với IDICO. UBND huyện Thống Nhất bổ sung khu đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2017, trình phê duyệt, làm cơ sở để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.         

Văn Huyền