Đề xuất đấu giá đất nông nghiệp chưa sử dụng

(BĐT) - Đấu giá quyền sử dụng các phần đất nông nghiệp chưa giao, chưa sử dụng để đưa đất có chủ vào sản xuất, kinh doanh. Đây là đề xuất của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) đưa ra trong nghiên cứu Rà soát thể chế, chính sách chuỗi giá trị lúa gạo vừa công bố.

Lý do đưa ra đề xuất này, theo TS. Đặng Quang Vinh, thành viên Nhóm nghiên cứu của CIEM, là bởi hiện các địa phương đều có phần đất chưa được giao, đất chung do UBND xã quản lý đang được cho thuê, nhưng là cho thuê ngắn hạn (tối đa 5 năm) nên việc đầu tư sử dụng không hiệu quả. Do đó, nếu đấu giá quyền sử dụng đất phần đất này để phục vụ cho mục đích lâu dài, nhà đầu tư sẽ yên tâm sản xuất kinh doanh, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai.

Tán thành quan điểm này, trao đổi với Báo Đấu thầu, TS. Nguyễn Trí Trung, Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp cho biết, đề xuất này rất cần thiết, phù hợp với xu hướng thế giới. Tại Việt Nam, đề xuất này cũng đã được đề cập cách đây hơn 10 năm, nhưng chưa thể thực hiện được vì chúng ta chưa có trung tâm môi giới, hệ thống chuyển đổi quyền chủ sở hữu đối với quyền sử dụng đất cũng chưa có.    

Nguyễn Thủy