Đấu giá đất công khai để tránh thất thu ngân sách

(BĐT) - Tại Buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo TP.HCM điễn ra ngày 23/6/2017, UBND Thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Thành phố được chủ động sử dụng các địa chỉ nhà đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước (QĐ09) để thanh toán cho các dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT). 
UBND TP.HCM xin được sử dụng các địa chỉ nhà đất sở hữu nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg để thanh toán cho nhà đầu tư BT. Ảnh: Ngô Ngãi
UBND TP.HCM xin được sử dụng các địa chỉ nhà đất sở hữu nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg để thanh toán cho nhà đầu tư BT. Ảnh: Ngô Ngãi

Theo UBND Thành phố, căn cứ vào QĐ09, nhà đất được thu hồi (do dôi dư, sử dụng sai mục đích) sẽ bán đấu giá thu tiền nộp vào ngân sách Thành phố để tạo vốn đầu tư kết cấu hạ tầng. Tuy nhiên, hiện nay việc thực hiện bán đấu giá các cơ sở nhà, đất đã tạm dừng theo Công văn số 342/TTg-V.I ngày 7/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ đàm phán, triển khai các dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng theo hình thức BT, UBND Thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho Thành phố được chủ động sử dụng các địa chỉ nhà đất theo QĐ09 để thanh toán cho nhà đầu tư.

Liên quan đến việc thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tại buổi làm việc trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp đã cơ bản đồng ý với những kiến nghị nói trên của UBND TP.HCM. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng như đại diện các bộ, ngành liên quan lưu ý, Thành phố phải tổ chức thực hiện việc đấu giá một cách công khai và minh bạch để tránh những thất thoát về nguồn thu ngân sách cho Nhà nước.

Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, những kiến nghị của TP.HCM sẽ được Trung ương xem xét cụ thể và phải thực hiện theo đúng trình tự và thẩm quyền. Quan điểm của Chính phủ là sẽ có cơ chế chính sách tốt tạo điều kiện để TP.HCM phát triển.

Ngô Ngãi