Chủ đầu tư được vay tối đa 80% tổng mức đầu tư dự án nhà ở xã hội

(BĐT) - Chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê được vay tối đa bằng 80% tổng mức đầu tư dự án, phương án vay và không vượt quá 80% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.
Chủ đầu tư được vay tối đa 80% tổng mức đầu tư dự án nhà ở xã hội. Ảnh Internet
Chủ đầu tư được vay tối đa 80% tổng mức đầu tư dự án nhà ở xã hội. Ảnh Internet

Chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê được vay tối đa bằng 80% tổng mức đầu tư dự án, phương án vay và không vượt quá 80% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Để cho thuê mua, bán, chủ đầu tư được vay tối đa bằng 70% tổng mức đầu tư dự án, phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Đây là một trong những nội dung mới được quy định tại Thông tư số 25/2015/TT-NHNN hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội (TT25) vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành.

Cũng theo TT25, người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà. Tổ chức, cá nhân xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình được vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không vượt 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Thời hạn vay vốn ưu đãi để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê tối thiểu là 15 năm và tối đa là không quá 20 năm, kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Thời hạn vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở. Tối thiểu là 15 năm, kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Ngoài ra, TT25 cũng quy định rõ, lãi suất vay vốn ưu đãi sẽ được NHNN xác định và công bố trong từng thời kỳ.

Trần Nam