Châu Đốc đấu giá khu đất Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh

(BĐT) - UBND TP. Châu Đốc (An Giang) đang thông báo mời các tổ chức bán đấu giá tài sản đăng ký thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh (điểm cũ).

Tiêu chí lựa chọn của UBND TP. Châu Đốc là đơn vị có chức năng đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đấu giá tài sản và quy định của pháp luật khác có liên quan. Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất thuộc địa bàn phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc trên tổng diện tích 5.731 m2 gồm 60 lô, nền. Các lô, nền đất sẽ được đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho từng nền.    

Thu Giang