Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu đấu giá hơn 600 ha đất

(BĐT) - Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR - VT) , kết quả rà soát quỹ đất công trên địa bàn tỉnh cho thấy có 26 khu đất công với tổng diện tích 602,62 ha có nhiều thuận lợi và giá trị cao, có thể khai thác đấu giá nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 

Trong đó, tại huyện Côn Đảo có 9 khu đất với tổng diện tích 272,4 ha; TP. Vũng Tàu có 7 khu đất với tổng diện tích 25,7 ha.

Để sử dụng hiệu quả các khu đất, Sở TN&MT đã đề nghị UBND tỉnh BR - VT cho chủ trương thu hồi các khu đất để giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất của tỉnh quản lý, lập điều chỉnh quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.          

Thu Giang