Bà Rịa - Vũng Tàu bán đấu giá 49 cơ sở nhà, đất

(BĐT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phê duyệt danh mục cơ sở nhà, đất tại TP. Vũng Tàu sẽ được tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ năm 2017 - 2020. 

Theo đó, Tỉnh sẽ tiến hành bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 49 cơ sở nhà, đất tại TP. Vũng Tàu với tổng diện tích đất hơn 182.917,8m2; diện tích nhà là 60.093,1m2.

49 cơ sở nhà, đất nêu trên chủ yếu là trụ sở cũ của các cơ quan, đơn vị tại TP. Vũng Tàu, trong đó có nhiều khu đất ở vị trí đẹp, thuộc Phường 1, Phường 3, Phường 7… của Thành phố.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu trình UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thủ tục thu hồi, tổ chức bán đấu giá theo kế hoạch, lộ trình đã được thống nhất. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện rà soát quy hoạch 49 cơ sở nhà, đất nêu trên, đề xuất tham mưu UBND Tỉnh hoàn chỉnh lại quy hoạch chi tiết, để chủ động trong việc tổ chức bán đấu giá, theo hướng có hiệu quả kinh tế. 

Thu Giang