2015: Giá nhà Bình Quân tại TPHCM tăng 5 - 15% so với 2014

Năm 2015, giá nhà tại TPHCM đã tăng đáng kể so với năm 2014 với mức tăng bình quân từ 5 - 6 %, trong đó cá biệt có một số dự án có mức tăng bình quân từ 10-15%. Theo số liệu tổng hợp vừa được Hiệp hội bất động sản TPHCM công bố tại cuộc họp tổng kết năm ngày 18-1.