(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội (mã chứng khoán: NHA) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2020 với doanh thu đạt 94,3 tỷ đồng, tăng trưởng 17,6%; nhưng lợi nhuận đạt 15,6 tỷ đồng, chỉ bằng 33,3% so với cùng kỳ năm 2019.
NHA báo lãi vượt 12,5% kế hoạch trong năm 2020

Tổng công ty cho biết, doanh thu trong kỳ tăng trưởng chủ yếu đóng góp từ lĩnh vực xây lắp, bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ tăng 721% lên 80,5 tỷ đồng. Trong khi đó, lĩnh vực bất động sản ghi nhận doanh thu giảm 56,6 tỷ đồng về còn 13,8 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2020, Nhà và Đô thị Nam Hà Nội ghi nhận doanh thu đạt 161,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 36 tỷ đồng, lần lượt bằng 95,1% và 52,6% so với thực hiện trong năm 2019. Như vậy, năm 2020, doanh nghiệp đã vượt 12,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của Nhà và Đô thị Nam Hà Nội tăng 18% lên 317,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản dở dang dài hạn tăng 220,6% lên 111,9 tỷ đồng.