(BĐT) - Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), đến nay, các tỉnh, thành phố đã thực hiện ủy thác vốn ngân sách địa phương qua NHCSXH để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ với tổng dư nợ là 6.500 tỷ đồng
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trong đó dư nợ cho vay giải quyết việc làm là 3.209,6 tỷ đồng (chiếm 49,3% tổng dư nợ); dư nợ cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo là 1.678,2 tỷ đồng (chiếm 25,8%); dư nợ cho vay các chương trình khác là 1.614,2 tỷ đồng (chiếm 24,8%).

Để đảm bảo việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH được thực hiện thống nhất và hiệu quả, mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 11/2017/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Điểm mới đáng chú ý của thông tư này là việc bổ sung thêm các đối tượng được nhận cho vay.