Không áp dụng các biện pháp kỹ thuật để lách, vượt trần lãi suất huy động; nghiêm cấm cạnh tranh không lành mạnh trong huy động vốn…Đây là yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước nhằm chấn chỉnh việc thực hiện lãi suất huy động.
Việc triển khai các chương trình khuyến mại tại các TCTD đã ảnh hưởng đến măt bằng lãi suất - Ảnh: Ngọc Thắng

Việc triển khai các chương trình khuyến mại tại các TCTD đã ảnh hưởng đến măt bằng lãi suất - Ảnh: Ngọc Thắng

Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian gần đây, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) đẩy mạnh huy động vốn gắn với việc triển khai các chương trình khuyến mại, tặng quà, tặng lãi suất, chuyển lãi suất tiền gửi qua lãi suất cho vay hoặc giá dịch vụ hoặc giao dịch khác với cùng khách hàng và người có liên quan của khách hàng, làm tăng chi phí hoạt động, ảnh hưởng đến mặt bằng lãi suất thị trường.

Thống kê của Ngân hàng Nhà nước, trong tháng 12.2015, tính chung toàn hệ thống TCTD có 11 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất các kỳ hạn khoảng 0,1 - 0,5%/năm, bên cạnh đó có 2 ngân hàng giảm lãi suất khoảng 0,1 - 0,3%/năm. Sang nửa đầu tháng 1.2016, có 3 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất khoảng 0,1 - 0,3%/năm ở các kỳ hạn trên 6 tháng.

Để đảm bảo tuân thủ các quy định, an toàn hoạt động của TCTD và ổn định thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản số 297/NHNN-TTGSNH yêu cầu TCTD chấp hành đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất huy động được quy định tại Thông tư 06/2014/TT-NHNN ngày 17.3.2014, Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17.3.2014, Quyết định số 2173/QĐ-NHNN ngày 28.10.2014, Quyết định số 2589/QĐ-NHNN ngày 17.12.2015; Không áp dụng các biện pháp kỹ thuật để lách, vượt trần lãi suất huy động; nghiêm cấm cạnh tranh không lành mạnh trong huy động vốn.

Thống đốc cũng yêu cầu, các ngân hàng cần tự kiểm tra, phát hiện những vi phạm về mức lãi suất huy động; chỉ đạo chấn chỉnh và xử lý nghiêm người đứng đầu các chi nhánh, đơn vị của TCTD để xảy ra vi phạm, không chấp hành các quy định của Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, chủ động phát hiện và báo cáo về Ngân hàng Nhà nước những TCTD cạnh tranh không lành mạnh vi phạm quy định về mức lãi suất huy động.

Bên cạnh đó, các TCTD tổ chức các chương trình khuyến mại trong huy động vốn, cho vay đúng quy định của pháp luật và tiết giảm tối đa các chi phí quảng cáo, khuyến mại, chăm sóc khách hàng để đảm bảo kinh doanh hiệu quả.

Ngân hàng Nhà nước cho hay, hiện lãi suất cho vay bằng VND của hệ thống TCTD phổ biến khoảng 6 - 9%/năm đối với ngắn hạn, 9 - 11%/năm đối với trung và dài hạn, một số ngân hàng áp dụng lãi suất cho vay đối với phân khúc khách hàng có xếp hạng tín nhiệm cao, khả năng tài chính tốt… khoảng 5 - 6%/năm.

Theo Thanh Niên