(BĐT) - Ngày 22/7/2020, Ban Kinh tế Trung ương và Chính phủ đã đồng chủ trì Diễn đàn cấp cao về Năng lượng 2020, nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về “định hướng phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045”.
Phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao về Năng lượng 2020

Phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao về Năng lượng 2020

Năng lượng là ngành kinh tế - kỹ thuật giữ vai trò trọng yếu và có tính tiên phong, làm nền tảng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Phát triển năng lượng là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược quan trọng để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, phát triển năng lượng còn gắn chặt chẽ với những hoạt động về chính trị - ngoại giao, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái.

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa đó của ngành năng lượng, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương và chính sách phát triển năng lượng.

Qua tổng kết cho thấy, trong thời gian qua, ngành năng lượng nói chung và ngành điện lực nói riêng đã có bước phát triển nhanh, tương đối đồng bộ trong tất cả các phân ngành, lĩnh vực năng lượng; đã bám sát định hướng và hoàn thành cơ bản các mục tiêu cụ thể đề ra. Ngành năng lượng trở thành ngành kinh tế năng động, đóng góp rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại nhiều địa phương và đất nước.

Tuy vậy, ngành năng lượng nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, vì vậy, trên cơ sở Đề án tổng kết, Ban Kinh tế Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 về “Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Sau khi được ban hành, với những quan điểm mới, mạnh mẽ và đột phá về phát triển năng lượng quốc gia, Nghị quyết số 55 đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp cả trong nước và quốc tế; tạo sự hưởng ứng và đồng thuận mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị.

Tại Diễn đàn cấp cao về Năng lượng 2020 vừa được tổ chức ngày 22/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cho biết, Nghị quyết số 55 có nhiều quan điểm mới, mạnh mẽ và đột phá về phát triển năng lượng quốc gia, giành ưu tiên cao hơn cho việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới và năng lượng sạch. Nghị quyết đã được cụ thể hóa bằng các chính sách đầy tham vọng nhằm thực hiện các mục tiêu trên, đồng thời bằng các biện pháp ngắn chặn các nhà đầu tư đi ngược lại mục tiêu này.

Nghị quyết số 55-NQ/TW: Đột phá về phát triển năng lượng quốc gia ảnh 1

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan một số gian hàng, triển lãm về năng lượng

Ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, thông qua Diễn đàn, Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo chương trình hành động cũng như các cơ chế, chính sách để triển khai cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương đã nêu tại Nghị quyết 55.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, 5 biên bản ghi nhớ (MOU) về việc hợp tác nghiên cứu đầu tư phát triển các dự án điện khí LNG, điện gió ngoài khơi giữa các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Thừa Thiên Huế, đã được các ngân hàng, nhà đầu tư, nhà thầu chế tạo trong nước ký kết. Tổng giá trị dự kiến của các dự án khoảng trên 20 tỷ USD.

Các MOU được ký kết gồm: Hợp tác nghiên cứu đầu tư phát triển Dự án Nhà máy điện khí tại Cà Ná giữa Công ty CP Tập đoàn Trung Nam và tỉnh Ninh Thuận; Hợp tác nghiên cứu đầu tư phát triển Dự án Nhà máy điện khí tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô giữa Công ty CP Chân Mây LNG và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Hợp tác nghiên cứu đầu tư Dự án điện gió ngoài khơi Lagan Bình Thuận giữa CIP, Asiapetro, Novasia và UBND tỉnh Bình Thuận; Hợp tác giữa các nhà thầu chế tạo trong nước Vietsovpetro/PVC MS với nhà đầu tư Enterprise Energy trong lĩnh vực điện gió; Hợp tác về việc thu xếp tài trợ 11.000 tỷ đồng giữa Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Công ty CP Tập đoàn Bamboo Capital thực hiện các dự án năng lượng tái tạo gồm điện gió, điện mặt trời và điện áp mái.