(BĐT) - Ngày 26/3, quyền sử dụng 60 lô đất ở tại các xã: Diễn Phú, Diễn Châu, Diễn Phong thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An sẽ được đưa ra bán đấu giá. Giá khởi điểm từ 3,6 - 7,7 triệu đồng/m2.

Công ty Đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA và UBND huyện Diễn Châu vừa thông báo bán đấu giá quyền sử dụng 60 lô đất ở, gồm: 20 lô đất tại vùng quy hoạch xóm 23, xã Diễn Phú; 28 lô tại vùng quy hoạch vị trí 2, Đồng Tum, xóm Liên Hoa (xóm 9 cũ), xã Diễn Xuân; 12 lô tại vùng quy hoạch xóm Vinh Tiên, xã Diễn Phong.

Cụ thể, 20 lô đất tại vùng quy hoạch xóm 23, xã Diễn Phú có diện tích khoảng 195,5 - 217,65 m2/lô; giá khởi điểm từ 3,6 - 6 triệu đồng/m2. Các lô đất ở vị trí 2, Đồng Tum, xóm Liên Hoa, xã Diễn Xuân có diện tích khoảng 170,9 - 249,76 m2/lô; giá khởi điểm từ 5 - 7,15 triệu đồng/m2. 12 lô đất tại vùng quy hoạch xóm Vinh Tiên, xã Diễn Phong có diện tích khoảng 144 - 195,7 m2/lô; giá khởi điểm từ 4 - 7,7 triệu đồng/m2.

Tổng diện tích các lô đất đấu giá là 11.276,03 m2. Tổng giá khởi điểm là 58,479 tỷ đồng.

Hồ sơ đấu giá được phát hành riêng cho từng xã có đất đấu giá; cho từng cuộc đấu giá; khách hàng tham gia đấu giá đất xã nào thì đến UBND xã đó mua hồ sơ. Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 23/2/2022 đến 17h ngày 23/3/2022 tại trụ sở UBND xã Diễn Phú; trụ sở UBND xã Diễn Xuân; trụ sở UBND xã Diễn Phong và trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA, số 157 đường Lê Lợi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thời gian nộp tiền đặt trước vào giờ hành chính ngày 23 - 25/3/2022. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp, phương thức trả giá lên. Thời gian công bố kết quả trả giá vào ngày 26/3/2022 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị huyện Diễn Châu.