(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân An Mạnh và UBND huyện Yên Thành đang tổ chức bán đấu giá tài sản là 31 lô đất thuộc Khu quy hoạch chia lô đất ở tại xã Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Các lô đất bán đấu giá có diện tích từ 160 - 298,3 m2/lô. Đơn giá khởi điểm từ 3,25 - 8 triệu đồng/m2. Theo đó, giá khởi điểm của mỗi lô đất từ 585 - 1.530,4 triệu đồng/lô. Bước giá tối thiểu đấu giá là 5% giá khởi điểm. Tổng giá khởi điểm của 31 lô đất là 31,991 tỷ đồng.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 30/3 - 13/4/2022 tại UBND xã Văn Thành và Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân An Mạnh. Thời gian xem tài sản đấu giá vào ngày 13 - 14/4/2022 tại các Khu quy hoạch chia lô đất ở tại xã Văn Thành.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp một vòng, phương thức trả giá lên. Thời gian công bố giá dự kiến được tổ chức ngày 16/4/2022, tại Hội trường UBND xã Văn Thành, huyện Yên Thành.