(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Mạnh vừa thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 44 lô đất tại xứ đồng Ông Vạn, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Tổng giá khởi điểm các lô đất là 135,516 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

44 lô đất tại xứ đồng Ông Vạn được UBND thị xã Hoàng Mai phối hợp với Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Mạnh tổ chức bán đấu giá. Các lô đất có diện tích 170 – 230 m2/lô đất. Tổng diện tích các lô đất là 8.793,5m2.

Theo Thông báo đấu giá, các lô đất có giá khởi điểm từ 12,6 - 21,25 triệu đồng/m2 đất. Tổng giá khởi điểm là 135,516 tỷ đồng. Hồ sơ đấu giá được bán từ ngày 9 - 23/4/2022. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Phiếu trả giá của khách hàng sẽ được bỏ vào ngày 26/4/2022 tại Hội trường UBND phường Quỳnh Thiện, công bố giá diễn ra cùng ngày.