Ngày 9/9/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/9/2022 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp

Địa chỉ: 151 Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0903392209

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 1 (Tầng trệt) và tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111 A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh., Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

(MS297/22)Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 79, tờ bản đồ số 16 (BĐĐC) P14Q6 tại địa chỉ 78/13/2 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, TP.Hồ Chí Minh

1


78/13/2 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, TP.Hồ Chí Minh.

6,000,000,000

600,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:30 06/09/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 08/09/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:30 19/08/2022 - 16:00 06/09/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký: 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. - Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. - Cách thức đăng ký: Nộp trực tiếp tại 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 13:30 09/09/2022

Địa điểm: 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Chuyên đề