Ngày 9/5/2022, đấu giá tài sản thanh lý các loại tại tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/5/2022 do Viễn thông Thanh Hóa ủy quyền như sau:
Ngày 9/5/2022, đấu giá tài sản thanh lý các loại tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư