Ngày 9/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bình Thạnh, TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/5/2022 do Vietcombank Chi nhánh Cà Mau ủy quyền như sau:
Ngày 9/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bình Thạnh, TP.HCM ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư