Ngày 9/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bình Chánh, TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/5/2022 do VCB – Chi nhánh TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 9/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bình Chánh, TP.HCM ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư