Ngày 9/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bình Tân, TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh VAMC thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/2/2023 do Chi cục Thi hành án dân sự Quận Bình Tân ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh VAMC

Địa chỉ: Số 76 (Tầng 5, Tầng 6) Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự Quận Bình Tân

Địa chỉ: 426 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại địa chỉ số 14 (số cũ 14 lô C3 Hương lộ 5) Khu dân cư Nam Hùng Vương, Đường số 6, Khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc thửa đất số 57-304, tờ bản đồ số 07, phường An Lạc, quận Bình Tân, theo số phát hành GCN QSDĐ: Số R 250877, Hồ sơ gốc số: 00695/4bQSDĐ/1822/UB; Số vào sổ 1822/UB ngày 30/6/2000 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp cho bà Nguyễn Thị Lài sở hữu và sử dụng

1


số 14 (số cũ 14 lô C3 Hương lộ 5) Khu dân cư Nam Hùng Vương, Đường số 6, Khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

4,498,220,732

899,644,146

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 06/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 08/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 06/01/2023 - 16:00 06/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: số 76 (Tầng 5) Cách Mạng Tháng 8, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh; Các tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận đăng ký tham gia đấu giá theo như thông báo để mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 09/02/2023

Địa điểm: số 76 (Tầng 5) Cách Mạng Tháng 8, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Chuyên đề

Kết nối đầu tư