(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Minh 139 thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/9/2021 do Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Giang ủy quyền như sau:

01 xe ô tô MITSUBISHI biển kiểm soát 98A-00730 đã qua sử dụng

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Giang

Ngày 9/9/2021, đấu giá xe ô tô MITSUBISHI tại tỉnh Bắc Giang ảnh 1
Ngày 9/9/2021, đấu giá xe ô tô MITSUBISHI tại tỉnh Bắc Giang ảnh 2
Ngày 9/9/2021, đấu giá xe ô tô MITSUBISHI tại tỉnh Bắc Giang ảnh 3
Ngày 9/9/2021, đấu giá xe ô tô MITSUBISHI tại tỉnh Bắc Giang ảnh 4