(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/9/2021 do Viễn thông Hưng Yên ủy quyền như sau:
Ngày 9/9/2021, đấu giá tài sản vật tư công cụ, dụng cụ năm 2021 tỉnh Hưng Yên ảnh 1