(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/9/2021 do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu dân cư Thanh Bình. Vị trí: tọa lạc tại xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản và phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước

Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hớn Quảng và thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hớn Quảng và thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hớn Quảng và thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước ảnh 3
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hớn Quảng và thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước ảnh 4
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hớn Quảng và thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước ảnh 5
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hớn Quảng và thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước ảnh 6
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hớn Quảng và thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước ảnh 7