(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/9/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Pưh ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 01, tờ bản đồ số 45 và quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 91, tờ bản đồ số 63 tại Thôn Thủy Phú, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Pưh

Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai ảnh 3