(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/9/2021 do Ban LDA ĐTXD huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 01 lô đất tại Khu dân cư Cẩm Giàng, xã Cẩm Giàng; 20 lô đất tại Khu dân cư Khuổi Nim, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Ban LDA ĐTXD huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn ảnh 1
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn ảnh 2
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn ảnh 3
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn ảnh 4
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn ảnh 5
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn ảnh 6
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn ảnh 7