(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/9/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu phố chợ Lăng Cô (giai đoạn 1), thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc

Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 7 lô đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 7 lô đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 7 lô đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 7 lô đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 7 lô đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 7 lô đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 6
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 7 lô đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 7