(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/9/2021 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 57 lô đất ở tại Khu đô thị phía Tây đường Võ Thị Sáu, thị trấn Diên Sanh (giai đoạn 1), huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (Kèm theo danh mục chi tiết các lô đất đưa ra tổ chức đấu giá).

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 57 lô đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 57 lô đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 57 lô đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 57 lô đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ảnh 4
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 57 lô đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ảnh 5
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 57 lô đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ảnh 6